Nápověda

Kalendář slouží k evidenci akcí. Zejména se tím myslí volejbalové turnaje, výjimečně to může být např. i důležitá schůze či školení. Procházet seznam akcí může kdokoliv, kdykoliv. Zapisovat nové akce mohou z důvodu bezpečnosti pouze přihlášení uživatelé.

TOP 3 osada

Nahoře jsou zobrazeny tři nejoblíbenější akce. Nejprve se zohledňuje, zda akce patří mezi vaše oblíbené, pak kolik jiných uživatelů jí má v oblíbených, Proto je dobré označit akce, kterých se zúčastníte, jenom se vám líbí nebo které pořádáte.

Rychlý filtr

Filtrování je velice snadné. Překliknutím filtru uvidíte pouze položky z vybraného období. Složitější filtrování a nastavení má samostatné menu Nastavení.

Oblíbené

Označení oblíbených položek je velice mocným nástrojem. Protože se ukládá, musíte být přihlášení. Důležité je to pro vás, označením se totiž přidá položka do vašeho osobního kalendáře (který půjde později stahovat do vašeho mobilu) a zobrazí se nahoře v TOP3. Navíc zkusíme i nabídnout nápovědu typu "tam jsi byl loni". Důležité je to pro ostatní, protože čím vyšší počet oblíbených ("lajků") akce nasbírá, tím bude více doporučována ostatním. Oblíbené starší než rok se nezobrazují.

Přidání akce

Pokud nějakou akci pořádáte, rozhodně jí do seznamu zapište. Není-li akce zapsaná pořadatelem, můžete ji zapsat sami, ale pořadatele uveďte korektně. Je v zájmu autora, aby byly veškeré položky vyplněny co nejpřesněji. Nově je možné k akci nahrávat přílohy, před akcí třeba pozvánku, po akci například výsledky a fotografie. Akci lze upravovat maximálně měsíc po jejím skončení.

Elektronické přihlášky

Jako pořadatel akce můžete nastavit a spustit elektronické přihlášky. Jako první vyplňte s jakým nejvyšším počtem startujících počítate. A do počtu přihlášek zapište kolik jich má systém umožnit. Počet přihlášek může být nižší než počet startujících (pokud nějaká místa rezervujete), často je roven, ale může být i vyšší než počet startujících (pokud přihlasšujete i náhradníky). Uzávěrka pak určuje poslední den, kdy se lze do půlnoci přihlásit. Pořadatel turnaje je o každé přihlášce informován.

Administrace

V zásadě můžete jako vlastník akce akci libovolně upravovat. Administraci všech akcí mohou provádět pouze administrátoři. A administrátoři s právy 4 a vyšší mohou práva předávat dalším administrátorům.

Volej TV

Další

Nejbližší akce

Další